Rời xa gió bụi thị thành
Tôi về lại với màu xanh ruộng đồng
Màu xanh cây lúa gieo trồng,
Màu xanh trời biển mênh mông bạt ngàn.

Thuở xưa những buổi chiều tàn
Vui cùng chúng bạn bên đàn trâu đen
Nhưng rồi đến lúc lớn lên
Đứa còn quê cũ, kẻ miền phố xa...
Có chăng quê vẫn hiền hoà
Sáo diều vẫn thổi hoà ca yên bình
Cây đa, giếng nước, mái đình
In vào ký ức bóng hình làng quê
Nhớ cổng làng, nhớ con đê...
Chao ôi muốn lắm! Trở về tuổi thơ.
...
Con thuyền xuôi bến mộng mơ
Cứ nằm im mãi bên bờ...ước mong...

06/06/2020