Hạ đi rồi lại Thu sang,
Chẳng qua là để nắng vàng nghỉ ngơi.
Phượng tàn theo gió mất rồi
Có người lại gửi bao lời nhớ mong.
Thương thay một kiếp phượng hồng
Đỏ tươi một chốc, tàn trong một giờ

Đời người như một giấc mơ,
Có chăng là phút giao mùa mà thôi.
Giàu sang cũng chỉ một đời,
Mai này cát bụi gọi mời như nhau...

Ngàn năm sóng vỗ bạc đầu,
Vạn năm trời vẫn một màu thiên thanh...

12/2019