Vẫn thơ tình
Vẫn phụ nữ
Vẫn đau
Tháng ba ngày tám
Hoa hồng màu xám
Cái dằm trong thơ.

con chim cất tiếng hót
chỉ khi đậu trên cành
và tiếng hót chỉ cất
cho bầu trời luôn xanh