Hiên ngang giữa phố đông người qua
Cho hỏi cây gì chẳng lá, hoa?
Ánh sáng muôn nơi nhờ nó giúp
Văn minh đất nước từ đây ra.
Gia đình an lạc có dấu ấn
Xã tắc thăng hoa thiếu ngợi ca?
Vô giác, vô chi mà ghớm nhỉ
Trên vai gánh nặng cả “sơn hà”.

Hà Nội, 14/8/2018