Cuộc tửu mòn hơi nghĩa lý gì
Manh đời bạc bẽo nói mà chi
Lòng nhân biến dạng còn đâu bởi
Biển mộng thành tro có lẽ vì
Những kẻ mưu hèn thay tướng dạo
Hay người kế độc đổi triều khi
Lằn ranh thiện ác kề nhau cũng
Khó bảo toàn tâm đã vậy thì

TP Cao Lãnh 22/02/2023