Ba mươi hai tuổi đã già đâu
Hà cớ sao ta bạc mái đầu?
Việc nước thân mang bao trọng trách
Đạo nhà vai gánh những lo âu.
Mười năm lập nghiệp ngàn niềm đắng
Mấy cuộc kinh bang vạn nỗi sầu.
Phía trước đường đời còn khó nhọc
Mai kia con tạo có cơ cầu?

Hà Nội, 20/11/2018