Năm cũ vừa qua tôi chúc bạn
Chúc rằng năm mới học hành chăm.
Bao nhiêu điểm tốt không ngừng tới
Tất tật niềm vui suốt cả năm.
Kỳ trước học hành chưa thoả ước
Năm nay phấn đấu được tài hơn.
Người ta thi đỗ thường hai đợt
Chúc bạn sang năm đỗ hẳn tam.

Hà Nội, Mùng 5 Tết Giáp Thân - 26/01/2004.

Chú thích: Bài này tặng Nguyễn Thành Hưng, nhân dịp mùng 5 Tết ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Tết, lớp có tổ chức trò chơi mà khi đó tác giả phải làm một bài thơ tặng bạn Hưng. Năm đó là lớp 11, năm sau sẽ phải thi tốt nghiệp cấp 3 và thi vào đại học.