Thanh Tâm tên khai sinh là Nguyễn Minh Dũng, hiện đang công tác tại Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp.
Là một lập trình viên, “lính kỹ thuật” khô khan nhưng thi thoảng tôi cũng thích làm thơ và mong muốn được chia sẻ, học hỏi thêm từ những người yêu thơ.

 

Tự sự

Thanh Tâm ca trù hát nói thi tập

Vào đời