Tự đáy lòng, rất ngưỡng mộ và cảm phục anh. Chúc anh luôn mạnh khoẻ, vững chí, bền gan và làm được thật nhiều điều tốt đẹp hơn nữa...

Hát nói:
Tấm lòng vàng ai bằng Đoàn Ngọc Hải
Vì thương dân nên quyết phải từ quan
Bôn ba đi khắp thế gian,
Nhìn cảnh đời mà thương bao cảnh ngộ.

Khi quan thú, trong vòng cương toả
Muốn giúp đời, ngó xuống trông lên.
Quyết tâm dành lại cho dân
Vỉa hè thông thoáng mà cấp trên không thuận ý.

Đã thế thì: cởi mũ áo về miền thảo dã;
Khi bắc tiến, lúc nam du, đi khắp bốn phương giúp đời cho thoả chí.
Ở nơi nào còn cảnh khổ là anh đi
Đỉnh chung kia có sá gì.

Hà Nội, 18 / 04 / 2021.