Tặng Hoàng Thị Hải Vân
(giáo viên trường THCS Nguyễn Phong Sắc – TP. Hà Nội)


Điệu “Gửi thư”:
Tương tư thảo tình thư một bức
Dãi tấm lòng cho vợi bớt nhớ mong
Trời se duyên nên kỳ ngộ tương phùng
Mười năm lẻ vẹn tình chung sau trước.

Tình nhân hỡi bâng khuâng từng bước
Nàng vắng xa ta từng phút cô đơn
Lòng những mong theo trăng gió về bên
Mà việc nước nặng thân bao trọng trách.

Tình nhân hỡi dầu tạm xa cách
Hãy yên lòng chăm cái cùng con
Một mai kia gặp hội nước non
Ta danh toại còn nàng nên danh giá.

Sách có chữ: “tạo đoan hồ phu phụ”
Mấy lời vàng riêng gửi ý trung nhân
Duyên trăm năm một dạ sắt son
Cho thoả ước phượng loan kết bạn…

Hà Nội, 10/06/2019