Kính tặng PGS. TS. Trần Hùng Thao, nhân dịp Thầy 81 tuổi.

Mưỡu:
Mừng Thầy tám chục xuân qua
Năm nay tám mốt thật là vui thay
Tuổi cao, đức trọng – thời nay
Mấy ai sánh được với Thầy của em...

Hát nói:
Ân sư thượng thọ
Thời gian trôi mới đó mười ba năm
Mến vì tài, trọng vì đức em đến thăm
Thầy từ tốn, ân cần nhận đệ tử.

Bác học uyên thâm khuynh xứ xứ
Danh sư nhân đức động nhân nhân.

Sáu mươi năm sự nghiệp vinh quang
Bao công trình xuất sắc, bao thế hệ học trò nên danh từ tay Thầy đào tạo.

Tám mươi mốt xuân vẫn vui thú thanh cao cùng nghề giáo,
Vẫn mê say nghiên cứu bao công trình
Vì nền Toán học nước mình
Tuổi cao ta vẫn dốc tâm sá gì
Một đời “nhất đại tông sư”.

Hà Nội, 27 / 05 / 2021.