Mưỡu đầu:
Nước non trăm quý ngàn yêu
Vì dân đổi mới cùng nhau một lòng.

Hát nói:
Tân cách mạng bất khả vô công nghệ,
“Bốn chấm không” mở kỷ nguyên thông tin
Nào kỹ thuật vạn vật kết nối, nào giải pháp trí tuệ nhân tạo thông minh
Mau ứng dụng đưa Việt Nam phát triển.

Thủ tướng quyết tăng cường thực hiện
Nhân dân mong đổi mới từng ngày

Nào các cấp, các ngành cùng chung tay
Đem hết sức quyết phen này đổi mới.

Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội
Lỡ thời cơ có tội với non sông…
Ai ơi gắng sức, đồng tâm.

Hà Nội, 20 / 12 / 2018.

* Tranh minh hoạ thể hiện các đặc trưng nổi bật của 4 cuộc Cách mạng công nghiệp, trong đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có đặc trưng dựa trên trụ cột là các giải pháp, kỹ thuật của Công nghệ thông tin bao gồmgiải pháp xử lý Dữ liệu lớn (Big Data), giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật Vạn vật kết nối (IoT).