Mưỡu đầu:
Làm thơ ta vốn không ham
Nhưng nhiều tâm sự biết làm sao đây...

Hát nói:
Này, này Phốc lại đây bên Bác
Làm thơ không, sáng tác cho vui?
Ngoài kia họ viết rất buồn cười
Nên ta nghĩ dạy ngươi làm tốt.

Nào thuần Việt ca trù, lục bát
Hay thơ Đường bát cú - thất ngôn?

Thôi hay là Thơ mới - dễ hơn
Chứ đừng Tự do, viết lung tung cũng bảo thơ đấy nhé!

Xem ra vẻ mèo ta thích thú
Rồi ngập ngừng, ngồi xuống vuốt râu...
- Ơ kìa, lại chạy đi đâu!

Hà Nội, 19/08/2018