- Vế đối thứ nhất: TRI TÚC TRI CHỈ HƯỞNG PHÚC LỘC tức là Hãy biết đủ (tri túc), biết dừng (tri chỉ) để được hưởng những niềm vui và thành quả, của cải mà mình đạt được chứ đừng tham lam quá.
- Vế đối thứ hai: VI MINH VI CHÍNH ĐẮC AN NHÀN tức là Hãy giấu đi sự sáng suốt (vi minh) của mình, giấu đi tham vọng (chính – kế sách) của mình tức là giấu đi hoài bão của mình, đừng tỏ ra mình là tài giỏi, tham vọng hơn người thì sẽ được hưởng sự yên vui thảnh thơi.
- Về ý nghĩa: Hai câu này chính là tóm tắt tư tưởng chính của Thuyết Vô Vi (không làm trái với những điều tự nhiên) mà Đức Lão Tử đã thể hiện trong Đạo Đức Kinh.

Thanh Tâm