- Vế đối thứ nhất: TÂM AN LẠC THỜI PHÚC LỘC VIÊN MÃN tức là Lòng có yên vui (AN LẠC) thì niềm vui, sự may mắn (PHÚC) và tiền bạc, công danh (LỘC) mới được tròn trịa (VIÊN MÃN). Điều này ý nói bình thường nếu trong lòng không yên vui thì Phúc Lộc vẫn có thể có nhưng không được tròn trịa.
- Vế đối thứ hai: TRÍ THIỆN ĐỨC TẤT CÔNG DANH LƯU QUANG tức là Nếu suy nghĩ (TRÍ) hướng về những điều tốt lành và làm được những điều tốt lành (THIỆN, ĐỨC) thì chắc chắn chức tước, tên tuổi của mình (CÔNG DANH) sẽ được toả sáng (LƯU QUANG). Điều này mang hàm ý bình thường nếu ta không suy nghĩ và làm những điều tốt lành thì ta có thể vẫn có công danh nhưng đó là công danh không tốt, người đời sẽ không nể phục và không biết đến, nhưng nếu suy nghĩ và làm những điều tốt lành thì công danh sẽ được lưu truyền mãi đến những thế hệ sau tức là công danh sẽ toả sáng.
- Về mặt quy tắc đối: Đôi câu đối này không chỉ đối rất chỉnh về mặt ý nghĩa, loại từ mà còn gần như chỉnh về mặt thanh điệu tức là vế trước thanh trắc thì từ tương ứng ở vế sau phải thanh bằng. Bên cạnh đó kết thúc 2 câu đều là hai chữ đồng vần.
- Về ý nghĩa: Đôi câu đối này có thể áp dụng để răn dạy chung đối với bất kỳ ai, chính vì vậy đôi câu đối này có thể dùng làm câu đối treo tại nơi thờ tự để răn dạy bản thân, người thân, con cháu trong gia đình.

Thanh Tâm