Bên bếp lửa mùa đông
Tiếng phong cầm văng vẳng
Tháng Mười trong năm tháng
Ôi người bạn Liên Xô

Tiếng ai hát tiễn đưa
Trên sân ga đầy tuyết
Bi-ê-lô-rút-xi
Vì nước Nga, tạm biệt!

Rừng bạch dương, hậu địch
Ai đốt lửa đêm đông
Uống các nước chè đen
Hát bài ca chung thuỷ
Ca-chiu-sa! Ca-chiu-sa
Ôi người con gái Nga
Đã hoá thành lửa nóng.

Lê-nin-grát còn vang
Lời “Bài ca hải cảng”
Ngày tôi đến tháng Tám
Trên con tàu Rạng đông
Khẩu pháo vừa lau xong
Sau một ngày se lạnh.

“Mát-scơ-va của tôi”
Ngựa ai về lanh lảnh
Thủ đô đỏ ta ơi
Quân thù không thể thắng
Bên bếp lửa mùa đông
Tháng Mười trong năm tháng
Tôi nghe khúc hành quân
Trên những đường tuyết trắng

Lửa cứ reo, cứ reo
Giữa căn nhà phên đất
Phải không người du kích
Bên bếp lửa chiến khu
Anh nghĩ về quân thù
Cũng như tôi đang nghĩ
Anh nhìn về thể kỷ
Cũng như tôi đang nhìn
Dưới ánh sáng Lê-nin
Nghĩa tình đều trong sáng
Tháng Mười trong năm tháng
Tháng Tám trong tháng năm
Bên bếp lửa mùa đông
Tôi nghe khúc hành quân
Trên sân ga đầy tuyết...


11-1973

Bên bếp lửa vùng giải phóng