憶王孫-冬

彤雲風掃雪初晴,
天外孤鴻三兩聲。
獨擁寒衾不忍聽。
月籠明,
窗外梅花瘦影橫。

 

Ức vương tôn - Đông

Đồng vân phong tảo tuyết sơ tình,
Thiên ngoại cô hồng tam lưỡng thanh.
Độc ủng hàn khâm bất nhẫn thinh (thính).
Nguyệt lung minh,
Song ngoại mai hoa sấu ảnh hoành.

 

Dịch nghĩa

Gió quét hết mây đen, tuyết mới tạnh,
Nghe đôi ba tiếng chim hồng lẻ bay cuối trời.
Một mình mang áo lạnh không nỡ lòng nghe.
Bóng trăng sáng lồng,
Ngoài song hoa mai gầy, bóng chiếu ngang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gió quét mây đen tuyết mới ngừng,
Bên trời vẳng vọng tiếng chim hồng.
Một mình nghe tiếng chẳng đành lòng.
Trăng sáng lồng,
Mai gầy bóng chiếc tới bên song.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Mây hồng gió cuốn tuyết vừa xong
Vẳng tiếng bi thương một cánh hồng
Chăn lạnh một mình nghe thêm chán
Trăng mờ sáng
Vẽ bóng mai gầy ngả trước song

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời