Chiều ba muơi Tết mây lặng trôi
Suơng giăng cành lá bạc màu vôi
Tiếng rao tàn chợ xuân đến muộn.
Lạc lõng hắt hiu cánh én côi

Khói cay nhoè mắt buổi cuối năm
Vẩy tay đôi thúng mớ rau răm
Tết nghèo xuân muộn trong cặp bánh
Xót lũ trẻ nhà tấm áo manh

Tẩn mẩn tay gầy nhánh rạ khô
Nồi cơm nghi ngút toả khói mờ
Ấm bụng đỡ lòng cơn réo rắt
Giật mình tiếng pháo tỉnh cơn mơ...

Mùa xuân 2009, chiều 30 Tết đi chợ mua vội ít rau. Những gánh rau cuối ngày rẻ thối để kịp về ăn tất niên. Tôi nghĩ về cái Tết nghèo..