Nghĩa vợ chồng như soi gương
Chân thật đến chân răng kẽ tóc
Phía sau gương người đời quay quắt
Tình nghĩa tan bà lặng lẽ cô đơn

Triều Lý phế tàn nơi cung khuyết
Họ Trần thế mạnh trụ giang sơn
Bà không giữ long bào làm phế tích
Trao cho họ Trần làm của hồi môn

Bà là ngôi sao chỉ mọc lúc hoàng hôn
Rực rỡ sáng khi vương triều đổ nát...