64.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 21/11/2015 16:36 bởi tôn tiền tử
Thục Nguyên tên thật là Nguyễn Văn Thức, thường dùng Nguyễn Thức, bút danh khác là Nguyên Tâm, sinh tại Quy Nhơn, Bình Định, hiện sống tại Tp. Hồ Chí Minh.

Từ năm 1980 đến nay, anh có thơ đăng ở các báo, tạp chí như Sài Gòn giải phóng, Văn nghệ Thành phố, Tuổi trẻ, Tuyến đầu, Cao su Việt Nam, Ấp Bắc, Thế giới mới, Sóng nhạc, Văn nghệ Bình Định, Nhà văn, Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh,…