Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:09

Len xuống bàn tay mấy cánh mây,
Dăm con thuyền gió chở hương gầy,
Về neo trên bến hoàng hôn, để
Neo giữa lòng nhung những dậm hài.

Là lúc tay tiên ngỏ ý nhờ
Nương về nhè nhẹ mấy đài thơ,
Để len trong cánh mây xinh xắn
Mà cửa lòng trinh sẵn đợi chờ.

Từ đấy thơ thôi viếng cửa vàng,
Tay tiên nàng rảnh để cài trâm.
Một đêm bướm trắng sang vườn Ngự,
Dâng chiếc Kim bào trước Thượng Lâm.

Lá rụng, đào vương biết mấy lần,
Mong gì chiếm được vẻ thanh tân.
Bướm về đố hết tương tư thảo
Mà tấm lòng trinh vẫn trắng ngần.