Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:53

Đã mấy độ rồi lạnh bút hoa,
Hương đùn cửa ải ngọn trào sa.
Trời giăng bốn hướng mây chinh chiến,
Người Việt Nam yêu mến nước nhà.

Việt Nam muôn xưa lừng vinh quang,
Việt Nam nay trên đường huy hoàng.
Việt Nam nước ấy và dân ấy:
Từng luyến bao nhiêu mộng Khải hoàn.

Mộng đẹp xây trên mùa lửa đạn,
Tài hoa đem trả nợ phong hầu.
Bút nghiêng âu cũng là cung kiếm
Dành đợi cơ đồ một gánh thâu.

Ta sống nơi nầy đất Việt Nam
Giữa mùa binh lửa động giang san.
Lòng ta là cả niềm yêu nước
Là cả san hà chí dọc ngang.

Đành hướng xuân nầy vào chiến địa,
Bạn về đường ấy với yên đơn.
Thâu đêm đây đó buồn vang dậy,
Xương máu đòi phen đẫm lệ hờn.

Ai đem chia rẽ lòng Nam, Bắc?
Để khiến ngang tàng một chí trai!
Đời sống thế gia từ tấm bé,
Giờ đây thử thách đến hình hài.

Nào có quản chi cảnh máu sông,
Hồn thơ thêm nữa nợ tang bồng.
Việt Nam! Xin gởi niềm yêu mến
Của một lòng trai đã cảm thông.


Xuân 1949