Mùa này bông bụt đỏ tươi
Chùm hoa giấu một nét cười tháng năm
Đường làng khách đã về thăm
Nghe trong cây cỏ dâng thầm mùi hương
Con đường từ thuở rơm hương
Thoi đưa tiếng lụa yêu thương một thời
Con đường bông bụt đỏ tươi
Chiều êm như lá tre rơi xuống vườn
Ở đây mặt giếng thì tròn
Mặt ao thì rộng, mặt buồn thì sen
Mặt người mới gặp là quen
Hoa bông bụt đỏ tưng lên áo mình
Quê hương là nghĩa là tình
Người ơi, bông bụt trên cành đỏ hoa
Bông hoa in trước hiên nhà
Dấu chân ngày cũ người xa lại về.