Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)
Tạo ngày 23/03/2024 09:39 bởi tôn tiền tử
Thúc Khiêm 束謙 hiệu Liêu Trai 聊齋, sống khoảng niên hiệu Thiệu Trị (1807-1847) đời Nguyễn. Chưa rõ họ, thân thế và sự nghiệp đầy đủ của ông. Có một bài thơ đề cuối tập Long Biên bách nhị vịnh của Bùi Cơ Túc.