Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)
Tạo ngày 22/10/2008 10:09 bởi Vanachi
Thích phu nhân 戚夫人 (? – 194 tr.CN) không rõ tên thật, còn hay gọi là Thích cơ 戚姬, là sủng phi của Hán Cao Tổ, và là một danh gia ca vũ thời đó, người Định Đào (nay là huyện Định Đào, tỉnh Sơn Đông). Thích phu nhân từng cung Lưu Bang đi chinh chiến 4 năm. Khi Cao Tổ lên ngôi, bà rất được sủng ái, có một con trai tên là là Như Ý 如意 được phong làm Triệu vương. Khi Cao Tổ qua đời, Lưu Doanh 劉盈 lên ngôi xưng Hán Huệ Đế 漢惠帝 nhưng triều chính đều trong tay Lã hậu 呂后. Lã hậu rất kỵ Thích phu nhân, ép bà mặc áo tù, đeo gông sắt rồi đày ra ngõ Vĩnh Xuân giã gạo. Sau Lã hậu còn sai chặt đứt chân tay, móc mắt, đốt tai và cho bà uống thuốc bị câm, rồi thả vào chuồng lợn. Như Ý khi đó 14 tuổi cũng bị bà cho uống thuốc độc chết.