Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2016 20:47

Xá lợi còn đây - lưỡi báu thân
Cưu Ma La Thập đức vô ngần
Pháp Hoa kinh diệu âm hùng lực
Toả ngát hương sen... giải thoát trần!


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005