21/03/2023 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xá lợi lưỡi báu

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2016 20:47

 

Xá lợi còn đây - lưỡi báu thân
Cưu Ma La Thập đức vô ngần
Pháp Hoa kinh diệu âm hùng lực
Toả ngát hương sen... giải thoát trần!
Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ số 110, tháng 05, PL. 2549 - 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Xá lợi lưỡi báu