Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 20:23

(kinh Trung A Hàm, kinh Bô-lị-đa, số 203)

Dục lạc mê hoặc trần hồng
Làm người dễ lạc mê cung lưới sầu
Là sông, là suối... nông sâu
Là sen, là rễ... nối cầu bi thương
Che lấp, dính chặt, phủ đường
Tối tăm, bế tắc, tợ vương... nghiệp đời
Lưu chuyển ngàn kiếp chơi vơi...
Trái oan trói buộc luân hồi khổ thân!


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013