23/05/2022 18:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Suy niệm bản chất và sự nguy hiểm của dục

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 20:23

 

(kinh Trung A Hàm, kinh Bô-lị-đa, số 203)

Dục lạc mê hoặc trần hồng
Làm người dễ lạc mê cung lưới sầu
Là sông, là suối... nông sâu
Là sen, là rễ... nối cầu bi thương
Che lấp, dính chặt, phủ đường
Tối tăm, bế tắc, tợ vương... nghiệp đời
Lưu chuyển ngàn kiếp chơi vơi...
Trái oan trói buộc luân hồi khổ thân!
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Suy niệm bản chất và sự nguy hiểm của dục