Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2017 20:19

Sắc dù xinh đẹp tuyệt vời
Sanh, già, bệnh, chết... luật đời khó qua
Ngày nào... tươi thắm hương hoa
Vô thường chợt đến phôi pha phai tàn
Ngày nào lộng lẫy mơ màng
Vô thường mộng vỡ, dã tràng dòng khơi
Thân tướng đẹp, thịt xương hôi
Tóc, lông, răng, móng... ôi thôi rã rời!
Càng tham đắm, càng hổ ngươi
Nam nữ bất tịnh chết rồi đều không


Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013