29/05/2022 14:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán Vô thường - Bất tịnh

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 20:19

 

Sắc dù xinh đẹp tuyệt vời
Sanh, già, bệnh, chết... luật đời khó qua
Ngày nào... tươi thắm hương hoa
Vô thường chợt đến phôi pha phai tàn
Ngày nào lộng lẫy mơ màng
Vô thường mộng vỡ, dã tràng dòng khơi
Thân tướng đẹp, thịt xương hôi
Tóc, lông, răng, móng... ôi thôi rã rời!
Càng tham đắm, càng hổ ngươi
Nam nữ bất tịnh chết rồi đều không
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Quán Vô thường - Bất tịnh