Em có vẻ nhìn quyến rũ dễ thương.
Như mặt trăng tự đáy hồ phản chiếu.
Đôi ngươi ướt sáng long lanh ảo diệu.
Lộng điểm vàng lăn trong khoé dịu êm.

Chúng dường như có mượn lửa kim cương.
Cho ánh nước đẹp hơn màu ngọc trai ẩn bóng.
Hàng mi dài chớp cánh mi lay động.
Nửa che hờ cho tia sáng toả buông.

Ngàn kẻ yêu chuốc ánh lửa trong gương.
Sẽ đến trông, tìm ra điều đẹp nhất.
Và mong ước nhóm lên ngọn lửa hồng sáng rực.

Tâm hồn em hiện ở mắt gương soi.
Như đài hoa mang ý nghĩa tuyệt vời.
Cho người nhận từ pha lê trong suốt.