Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Philippe Desportes (2 bài)
- Marie Stuart (1 bài)
- Pierre de Ronsard (48 bài)
- Louise Labé (25 bài)
- Joachim du Bellay (8 bài)
Tạo ngày 01/12/2008 06:34 bởi hongha83
Théodore Agrippa d'Aubigné (1552-1630) nhà văn, nhà thơ Pháp theo giáo lý Calvin, viết sử thi thần bí Những thảm kịch, 1616; thơ tình Mùa xuân có tính chất hài hước. Tác phẩm của Théodore Agrippa d’Aubigné tiêu biểu cho dòng văn chương nhập thế của thế kỷ XVI.

Nguồn:
1. 100 bài thơ Pháp/ Phạm Nguyên Phẩm dịch/ NXB Giáo Dục, 1997.
2. Lịch sử văn học Pháp (Tuyển tác phẩm Trung Cổ và thế kỷ XVI)/ NXB Thế Giới, 1999.