Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2018 14:38

Đôi lứa phương tâm một mảnh tình,
Như trăng, vàng mở vẹn gương trinh.
Chén sen ráo miệng, thề pha luỵ,
Quạt trúc trao tay, ước lỗi hình.
Gió trái luống gào duyên cựu mộng,
Dây oan chưa dứt chí kim sinh!
Say ngùi ta đốt tương- tư-thảo,
Bóng khói qua mây, lại nhớ mình...


Trích trong truyện Lá quạt hoa quỳ (Tiểu thuyết thứ bảy, số 416, ngày 6-6-1942)

Nguồn: Thâm Tâm, Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng, 2001