Em không tìm thấy bài này trên internet có nguồn gốc cụ thể ở đâu trừ Thi viện mình nên không đối chứng được. Nhưng em trộm nghĩ câu 4 phải là “nghe gió lùa ắng lặng” thì hợp lý hơn phải không ạ? Còn câu cuối ngày xưa học em luôn nghĩ là “thấm mối tình Việt Bắc” thay vì là “thắm”. Em trộm nghĩ là chữ “thấm” nghe thấm thía hơn còn chữ “thắm” nghe hơi sáo. Ban điều hành có thể kiểm tra lại được không ạ?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.