Trước sân con trẻ đùa vui,
Tiếng gà gáy vọng sau đồi gió trong.
Cành dâu chen với cành bông,
Nắng hoe nửa buổi đàn ong rộn ràng.
Mùa sau gieo mạ sửa sang,
Ấm trời hạt mọc đất vàng, vừa cao.
Ở đây ở với đồng bào,
Người quen, ngõ thuộc, vui nào vui hơn.


Việt Bắc, 1948

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]