23/06/2024 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mảnh tình

Tác giả: Thâm Tâm - Nguyễn Tuấn Trình

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2018 14:38

 

Đôi lứa phương tâm một mảnh tình,
Như trăng, vàng mở vẹn gương trinh.
Chén sen ráo miệng, thề pha luỵ;
Quạt trúc trao tay, ước lỗi hình.

Gió trái luống gào duyên cựu mộng,
Dây oan chưa dứt chí kim sinh!
Say ngùi ta đốt tương tư thảo[1],
Bóng khói qua mây, lại nhớ mình...
Trích trong truyện Lá quạt hoa quỳ (đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 416, ngày 6-6-1942).

[1] Một cách gọi thuốc lào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thâm Tâm » Một mảnh tình