Các nhà thơ ngày trước
là những người mắn phước
thế giới như một cây
còn họ là trẻ nhỏ

Biết treo cho em cái gì đây
trên cành của một cây
đã từng hứng chịu
những trận mưa sắt gang

Các nhà thơ ngày trước
là những người mắn phước
nhảy múa quanh gốc cây
như một bầy trẻ nhỏ

Biết treo cho em cái gì đây
trên cành của một cây
đã cháy trụi
chẳng còn hát còn vui

Các nhà thơ ngày trước
là những người mắn phước
dưới tán lá cây sồi
hát hò như trẻ nhỏ

Còn cây của ta bây giờ
đêm khuya kẽo kẹt
trên cây lửng lơ treo
xác quân đê tiện

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)