Nghe nói ngoài kia Hà Nội đang mưa...
Là nước mắt khóc các anh ngày tiễn biệt
Hồn tử sĩ vang lên da diết
Viết tên nỗi buồn lên tận trời xanh

Dẫu biết đời người vốn thật mong manh
Những cuộc ra đi không thể nào định trước
Vẫn có những hy sinh không giá trị nào đong đếm được
Mất mát này làm sao để nguôi vơi?!

Huế nắng đang vàng mà mưa ngập hồn tôi
Nước mắt nơi này khóc cùng người nơi ấy
Ôi xót xa! Ôi đớn đau biết mấy!
Triệu triệu người nghe tim nhói, mắt cay...

Nén nhang lòng xin được gửi từ đây
Góp thêm một lời nguyện cầu cho hương linh nhiều an phước
Người ra đi... xin đường mây nhẹ bước
Chớ ngoái nhìn mà đau buốt tim can!

Mưa ngập trời, Hà Nội vấn khăn tang
Nghẹn ngào tiếc thương, những hàng cây hai bên đường sũng ướt
Là nước mắt của quê hương, đất nước
Tiễn người đi...


30/6/2016