Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: hy sinh (115) thơ đoạt giải (62)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2019 22:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/05/2019 22:22

Tám mồ chiến sĩ táng kề nhau,
Nấm mới vun lên, dậu mới rào!
Thể phách dẫu vùi miền đất đỏ,
Tinh thần còn tỏ giữa trời cao!
Khí xông mất vía phường cai trị,
Máu đổ kinh hồn tụi xếp lao,
Sớm tối đi về lòng thổn thức,
Thấy người nằm đó, nghĩ mình sao?


Trong cuộc đấu tranh ngày 12-12-1931 tại nhà tù Kông Tum, tám chiến sĩ cách mạng hy sinh. Thi thể các anh bị vùi xuống cạnh nhà lao. Mấy tháng sau, nhân dịp tu bổ các nấm mồ này, hội “Tao đàn nhà tù” ra đề Viếng mồ chiến sĩ. Bài này được giải nhì. Hai bài thơ khác của Trịnh Quan Xuân và Võ Trọng Bành được giải nhất và giải ba.

Khảo dị:
Tám mồ chiến sĩ táng kề nhau,
Nấm mới vun lên, dậu mới rào!
Thể chất dẫu vùi miền đất đỏ,
Tinh thần còn tỏ giữa trời cao!
Khí thiêng mất vía phường cai trị,
Máu đỏ kinh hồn tụi xếp lao,
Bè bạn vãng lai lòng thổn thức,
Thấy người nằm đó nghĩ làm sao?
Nguồn:
1. Tiếng hát trong tù, NXB Thanh niên, 1973
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 36), NXB Khoa học xã hội, 2000