Lại về qua phố cũ
Góp nhặt chút hương xưa
Chiều cuối đông êm ả
Chút se lạnh giao mùa
Chút tàn tro kỷ niệm
Âm thầm trong gió đưa...

Lối xưa, bên thành cổ
Nơi yêu dấu một thời
Dây tầm xuân đầu ngõ
Ai dứt bỏ mất rồi?
Mênh mang niềm luyến nhớ
Chỉ còn tôi với tôi!


2006