Xuân đang là một thoáng
Lại sắp hết Tết rồi
Ra Giêng ngày tháng rộng
Đủ cho mùa xuân vơi...

Xuân vẫn là một thoáng
Giữa trần gian mênh mông
Xuân qua rồi ai níu?
Và ai ngồi ngóng trông?

Xuân chỉ là một thoáng
Để tiếc nuối một đời
Nếu xuân là vĩnh cửu
Tình xuân có gọi mời?

Xuân mãi là một thoáng
Tình tha thiết cõi lòng
Xuân đang qua, anh nhỉ
Mình còn mong, nhớ mong!


(Mùng 7 Tết Canh Dần-19/02/2010)