Anh và em bên nhau
Từ ngày xanh lá hát
Đi qua những mùa bạc
Bước tới bậc thềm vàng

Niềm vui cùng chia sẻ
Ngọt bùi mình sớt san
Lời yêu đôi khi ngượng
Mà mến thương ngập tràn

Tình yêu mình trao nhau
Nồng thơm ngọn lá trầu
Một chút vôi thêm thắm
Thấm sâu vị hương cau!

Anh và em bên nhau
Thiên thu không phai nhạt
Dù mái đầu trắng bạc
Tình vẫn hoài sắt son...


14/02/2011