Sáng ni Huế lạnh buốt bàn tay
Đông đã về đây được mấy ngày
Không biết phương anh trời có nắng?
Gửi về cho Huế chút, em vay...

Sáng ni mưa bụi bay lắc rắc
Như là thương nhớ, dạ em vương
Nước đã đầy đồng, thôi nghèo ngặt
Chút chi nghĩa cũ vẫn còn sương!

Mạ cứ nhắc em đừng tơ tưởng
"Đưa con vô Nội" rứa xong rồi
Lạnh lẽo thì lo mà đốt bổi
Chờ hoài dài cổ đó con ơi!

Sáng ni Huế lạnh, thèm chút ấm
Nhớ một người đi chẳng hẹn về...
Hồn quê đừng nữa-mơ áo gấm
Hão huyền thôi nhé, trả bên tê...


05/12/2014