Ngày ngày đi ra trường,
Em theo con đường làng.
Hai bên cỏ xanh mượt,
Giữa đất đỏ mịn màng.

Đường mềm như dải lụa,
Uốn mình dưới cây xanh.
Men theo đôi bờ lúa,
Vòng gốc đa bên đình.

Từ lâu đường cùng em,
Kết nên đôi bạn hiền.
Em yêu đường xinh đẹp,
Đường vui đón bước quen.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, và Tiếng Việt 3 (tập 1) giai đoạn 1990-2003, không đề tên tác giả.

Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977
2. SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997