Ai cũng có một miền ký ức
Để đôi khi lại muốn tìm về
Tuổi thơ và những chiếc nôi tre
Câu hát ru, bàn tay mềm của mẹ...

Đôi khi thầm ước ao...
Giá như mình còn bé!
Dẫm chân trần trên những lối đi xưa,
Được chạy ào trong những buổi chiều mưa,
Mẹ có mắng cũng cười vui như Tết!

Có những lúc
Chợt nghe lòng nuối tiếc
Đời không như ngày xưa!


(24/4/2006)