Chó vào hang đá
Gấu thét gấu gầm
Gấu mẹ quyết tâm
Giữ đàn con nhỏ

Bỗng từ mõm chó
Ngoặm một gấu con
Thợ săn săn dòn
Gọi ngay chó lại

Vội đem gấu dại
Trả mẹ gấu liền
Mặt gấu dịu hiền
Đưa con vào tổ

Một năm sau đó
Gặp phải lợn rừng
Thợ săn khốn cùng
Gấu vào cứu thoát.