13.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)
Tạo ngày 17/12/2006 09:40 bởi Vanachi
Tống Giang 宋江 là thủ lĩnh Lương Sơn Bạc, vào khoảng năm 1121 nổi dậy ở Lương Sơn (tỉnh Sơn Đông ngày nay) chống lại triều đình nhà Tống thanh thế rất lớn, hoạt động từ Sơn Đông tới Hà Bắc, đã được Thi Nại Am viết lại trong cuốn "Thủy hử".