15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
4 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 09:44

無題

自幼曾攻經史,
長成亦有權謀。
恰似猛虎臥荒坵,
潛伏爪牙忍受。

不幸刺紋雙頰,
那堪配在江州。
他年若得報冤仇,
血染潯陽江口。

 

Vô đề

Tự ấu tằng công kinh sử,
Trưởng thành diệc hữu quyền mưu.
Kháp tự mãnh hổ ngọa hoang khâu,
Tiềm phục trảo nha nhẫn thụ.

Bất hạnh thích văn song giáp,
Na kham phối tại Giang Châu.
Tha niên nhược đắc báo oan cừu,
Huyết nhiễm Tầm Dương giang khẩu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Thuở nhỏ dùi mài kinh sử
Lớn lên kiêm cả quyền mưu
Gò hoang ẩn mình cọp dữ
Che nanh dấu vuốt im hơi

Hai má quan triều khắc chữ
Giang Châu chịu cảnh tù đày
Oán ấy năm nào báo phục
Tầm Dương huyết sẽ nhuộm đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thuở nhỏ theo đòi kinh sử,
Lớn lên thông thạo quyền mưu,
Khác gì hổ dữ chốn gò sâu,
Ẩn nhẫn vuốt nanh giấu giữ.

Bất hạnh hai má khắc dấu,
Cũng đành phát vãng Giang Châu.
Sau này như được báo oan cừu,
Tầm Dương máu nhượm cửa khẩu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngocna

Ta từ nhỏ sôi kinh nấu sử
Ta lớn lên Tôn Tử hơn người
Chốn rừng sâu mãnh hổ ta ngồi
Mài nanh giấu vuốt chờ thời.

Lũ khốn thích chữ tù trên mặt
Thẳng Giang Châu biệt xứ lưu câu
Bao giờ trả được thù xưa ấy
Thì nước Tầm Dương máu đỏ ngầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời