Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 01:20

Lần hồi chữ lạ hỏi Dương Hùng
Đuôi ký theo đòi dám tiếc công.
Sóng dợn tờ quyên vơi biển Bắc,
Bút dằn ngòi thỏ rạch non Đông.
Khương Nhâm đức trước ngàn thu rạng,
Nghiêu Thuấn nhân nay tám cõi cùng.
Đâu đó chăng là nhuần nhã hoá,
Hoá nhà con thảo, nước tôi trung


Nữ Phạm diễn nghĩa là sách do Tuy Lý Vương soạn kể những sự tích các người đàn bà xưa giữ trọn lòng trinh tiết. Tùng Thiện Vương có bài Phụng sắc kính đề Nguyễn hậu. Bài này làm hoạ vần bài thơ đó.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007